Profil SMK Kepong baru

Jenis Sekolah  : Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan

Status Sekolah  : Sekolah Gred A

Lokasi  : Bandar, Kuala Lumpur

Daerah Pentadbiran : Sentul

PPW  : PPW Sentul

Jenis Bantuan  : Sekolah Kerajaan 

Sesi Persekolahan  : 2 Sesi

Kod Sekolah  : WEA0208

No. Telefon  : 03-62743287

No. Faks  : 03-62736593

Laman Web Sekolah  : http://www.smkkepongbaru.edu.my

E-mail   :wea0208@moe.edu.my