Monthly Archives: September 2018

Surat Siaran Ibu Bapa berkenaan PT3

Jadual Kelas Tambahan ICT (Bulan September)


Makluman kepada semua pelajar tingkatan 1 yang mengambil subjek ICT kecuali kelas 1R & 1U. Kelas tambahan ICT untuk bulan September akan dijalankan mengikut jadual yang diberikan.

Motivasi dan Hala tuju Lepasan PT3

Kem Ilmu Pt3